باربیکیو ذغالی دیواری تاشو مدل مستطیلی

باربیکیو ذغالی دیواری تاشو مدل دایره ای